Udvalgsarbejde

Det er en stor opgave at drive TIK-haandbold, hvor alle opgaver løses med frivillig arbejdskraft. Det er erfaringen, at man gerne vil hjælpe men helst ikke binde sig. Derfor er vigitge opgaver uddelegeret til en række udvalg. Hvor godt klubben fungerer kan i vid udstrækning måles på om bestyrelse i samarbejde med udvalgene løser de angivne opgaver. Det drejer sig om alt fra sociale arrangementer til indsamlilng af penge mv.

Du kan hjælpe klubben ved at melde dig til de forskellige udvalg og deltage aktivet i arbejdet. Typisk er arbejdsbyrden i udvalgene ikke større end de fleste sagtens kan give en hånd - vi har brug for din hjælp. Du kan stille dig selv spørgsmålet: "er jeg yder eller nyder i TIK-Håndbold"?

Håndbold for alle
 Vi skal både have plads til de ambitiøse og sjove

For at give de bedste oplevelser for medlemmerne i vores klub, så er det en forudsætning at forældre og spillere er engageret, da vores forening bygger på frivillig arbejdskraft. Desto flere som er med til at løfte opgave jo bedre oplevelser kan vi tilbyder vores medlemmer.

Hvad er du - yder eller nyder?

Læs mere om hvordan du kan blive en aktiv del af vores klub.


 Se mere...


TIK 
Kontingent 
Se mere...
icon4
Hjem
 
Se mere...

Dame
Håndbold Se mere...

Bliv
Sponsor
Se mere...

Herre
Håndbold
Se mere...

Støt
Klubben
Se mere...